Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα P&P περούκες και πρόσθετα  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

Η αναφερόμενη στην παρούσα παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου καλύπτεται από τους όρους του Ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει και ενσωματώνει άμεσα κάθε αλλαγή ή αναθεώρηση του.

Η ανωτέρω επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, μεταβάλλει ή να ενημερώσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα σας ειδοποιήσει (διαζευκτικά ή και σωρευτικά) για ουσιαστικές αλλαγές με εμφανή ειδοποίηση στην σελίδα του ανωτέρω ιστότοπου, στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή στην εφαρμογή της επιχείρησης πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής πολιτικής. Η ενημέρωση στις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μόνον στην περίπτωση που έχετε δώσει την εξουσιοδότησή σας. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών μας μετά από αυτήν την ειδοποίηση θα συνιστά την σιωπηρή αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου.

Αν δεν συμφωνείτε με τέτοιες αλλαγές, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όταν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να προμηθευτείτε μία ή περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα σας ζητήσουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία πληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  _  _eCommerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128bit (Secure Sockets Layer  SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Αναγνώριση Πελάτη:

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι σ’ έκαστη καταχώρηση παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για:

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.
 • Αποστολή Παραγγελιών.
 • Επιστροφή προϊόντων
 • Πραγματοποίηση εν γένει των προβλεπόμενων Εμπορικών Συναλλαγών.
 • Πρόληψη και δίωξη της απάτης.
 • Kαι την εκπλήρωση των νομικών, ρυθμιστικών, φορολογικών και ασφαλιστικών απαιτήσεων.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Το ιστορικό σας βάσει των παραγγελιών, παραδόσεων, καταβολών, επιστροφών κλπ., το οποίο προστατεύεται από αποκλειστικό απόρρητων έναντι όλων και γνώση αυτού λαμβάνει μόνον ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
 • Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη που παρέχονται σ’ εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και ολοκληρώσετε την πληρωμή σας.
 • Τη γεωγραφική σας θέση που μας έχει παράσχει το κινητό σας τηλέφωνο.

 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (περιοριστικά  : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ηλικία) υπό τις ακόλουθες περιστάσεις και πάντοτε  με τη συγκατάθεσή σας ή όπως επιβάλλεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Σε τρίτους για την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη δίωξη με άλλο τρόπο της απάτης και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή άσκηση ποινικής δίωξης, ή να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια την δική μας ή τρίτων.
 • Όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών, ασφαλιστικών, ελεγκτικών και φορολογικών απαιτήσεων.

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα παραμείνουν περισσότερο από όσο εκ του νόμου απαιτείται. Διενεργούνται δύο ετήσιοι έλεγχοι προκειμένου να αξιολογούνται και να διαγράφονται οι περιττές πληροφορίες.

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις, συναλλαγές ή μεταβιβάζουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εξαίρεση αποτελούν τ’ αξιόπιστα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να εκμεταλλευτούμε τον ιστότοπό μας, να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας ή να σας εξυπηρετούμε, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές, δυνάμει των εκάστοτε πολιτικών απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που συνάπτουμε με κάθε συνεργάτη μας.

Κανένας τρόπος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια για τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ή να έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, θα υποθέσουμε ότι συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική ή άλλως κατά τη στιγμή της συλλογής. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, τη χρήση ή την αποκάλυψή μας οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για ορισμένες χρήσεις, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα PPHAIR για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:
  α. που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  β. προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π
  γ. που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  δ. που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  ε. που οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 1. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 2. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 3. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την δυσκολία πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου και της συμβατότητα της υποδομής των χρηστών και γενικά δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ιδιαίτερα σε ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες του καταστήματος.

 

Κρυπτογράφηση:

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COOKIES

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η χρήση cookie από τους συνεργάτες μας, την παρακολούθηση εταιρειών κοινής ωφέλειας και παρόχων υπηρεσιών δεν καλύπτεται από την πολιτική απορρήτου μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των cookies. Οι συνεργάτες, η εταιρία παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν cookie ID σύνδεσης για να σας διευκολύνουν να πλοηγηθείτε ή να συνδεθείτε στην Υπηρεσία. Ο ιστότοπός μας παρέχεται από το ****** και η πολιτική απορρήτου του βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.*******.com/about/privacy

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

 • IIS session cookie
 • Google Adwords
 • Google Adwords Conversion
 • Google Analytics

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

 

Σύνδεσμοι στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

espa banner