Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 1. Πολιτική τιμώνΤο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. 

  Τροποποίηση – Ακύρωση Παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη

  Ο Πελάτης δεν δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του από την στιγμή που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας του.

  Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία επιβάρυνση 24 ώρες από την καταχώρηση της.  Ο Πελάτης αναγνωρίζει, συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά ότι, λόγω της φύσης τους, οι παρεχόμενες εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υπηρεσίες λογίζονται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και μόνο, ως πλήρως εκτελεσθείσες με την σύναψη της παραγγελίας εκτός αν αυτή ακυρωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

   

  Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να ενημερώνει τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η παραγγελία του δεν δύναται να εκτελεστεί, ολικά ή μερικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε άλλες περιπτώσεις που έχει συμφωνήσει με τον πελάτη:

  α) Λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση των παραγγελιών, όπως ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, θεομηνίες, κλπ.

  β) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο εκ των ειδών που ο πελάτης έχει παραγγείλει δεν συντρέχει διαθεσιμότητά.

  Σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος, η Εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη υπό τον όρο ότι ο πελάτης έχει ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία, εντός της ημέρας παραλαβής,  είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Ο πελάτης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του παραγγελθέντος είδους, σε περίπτωση που δεν αφορά ελλατωματικό προϊόν, μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

  α) Ο πελάτης ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία την ημέρα της παραλαβής και αποστείλει με δικά του έξοδα την επόμενη μέρα το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή και

  β) Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του, πλήρη, συσκευασία και στην αρχική του κατάσταση. (Καρτελάκια που συνοδεύουν τις περούκες επίσης πρέπει να μην έχουν κοπεί)

  Προϊόντα τα οποία καθ’ οιανδήποτε τρόπο έχουν υποστεί παρεμβάσεις μετά την παραλαβή κατά την κρίση της Εταιρείας δεν επιστρέφονται.

   

  Παραλαβή και επιστροφή Ειδών

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εκτελέσει την παραγγελία σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος είδους και ο πελάτης θα παραλάβει τα είδη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία.

  Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος στην ορισθείσα διεύθυνση κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη.

  Κατά την παραλαβή των ειδών ο πελάτης οφείλει να ελέγξει την παραλαβή, καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες για τα είδη που εσωκλείονται. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο παραλαμβάνει τα Είδη για λογαριασμό του πελάτη, ο πελάτης δηλώνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την παραλαβή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ, αφενός, του περιεχομένου της ηλεκτρονικά υποβληθείσας (και επιβεβαιωμένης) παραγγελίας και, αφετέρου της παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να το γνωστοποιήσει αποκλειστικά εντός της ημέρας παραλαβής.

espa banner